Fyllningar

Ett litet kariesangrepp kan avstanna om förutsättningarna är de rätta. Blir det däremot större måste karies tas bort av en tandläkare och hålet måste lagas.

När tandläkaren gör en fyllning avlägsnas den sjuka, förstörda tandsubstansen och området görs rent så att det bara finns frisk tandsubstans kvar. Därefter fylls hålet med ett fyllningsmaterial, vanligen komposit (plast) eller glasjonomer. Även guld eller porslin kan användas. Förr var det vanligast med amalgam.

Om kariesangreppet är allvarligt kan tandläkaren behöva göra en rotfyllning eller i värsta fall dra ut tanden. Du får självfallet, om du vill, bedövning.